bark bureau sa

bark bureau sa
stiftet 2011
org.nr. 997 484 614
trondheim

bransjens allmændnyttige raptor–kooperativ

raptorskjold

EMIL–KRIGSKOM

diverse illustrasjoner

Skjermbakgrunn på samtlige datalaber på Gløshaugen og Dragvoll (og senere som plakat), skulle være kjent for NTNU-folk. Et miljøtiltak av EMIL–KRIGSKOM.

«Det er ingen liten psykisk påkjenning å stå ansikt til ansikt med en truende revolverbanditt.»