bark bureau sa

bark bureau sa
stiftet 2011
org.nr. 997 484 614
trondheim

bransjens allmændnyttige raptor–kooperativ

raptorskjold

Utvalgte prosjekter

Dette er en frisk bris og litt duskregn.

«For å kunne gjennemføre disse jiu–jitsu–øvelser i en faktisk situasjon stilles det ikke bare krav til forsvarerens fysiske trening, men også til hans koldblodighet og psykiske styrke.»