bark bureau sa

bark bureau sa
stiftet 2011
org.nr. 997 484 614
trondheim

bransjens allmændnyttige raptor–kooperativ

raptorskjold

Motion White

motion white

Skoleoppgave i typografi. Eksisterende brand redesignet.

«Det er ingen liten psykisk påkjenning å stå ansikt til ansikt med en truende revolverbanditt.»