bark bureau sa

bark bureau sa
stiftet 2011
org.nr. 997 484 614
trondheim

bransjens allmændnyttige raptor–kooperativ

raptorskjold

PSI — linjeforening for psykologi

psi linjeforening for psykologi festplakat psi linjeforening for psykologi festflyer

A3–plakat øverst og A5–flyer nederst.

«Det er ingen liten psykisk påkjenning å stå ansikt til ansikt med en truende revolverbanditt.»